Activități

Violența în rândul copiilor aici
Educatia non formala aici
Ceinaria de la zoom aici
Empatie și Apreciere aici
Educația Ecologica, o necesitate stringentă click aici
File de istorie locală- Galațiul în vâltoarea Primului Război Mondial click aici
Utilizarea softului GeoGebra în predarea matematicii click aici
Jocurile de mișcare în cadrul orei de Educație fizică și sport click aici
Oameni de Caracter click aici
Integrarea copiilor cu Cerinte Educaționale Speciale click aici
Imaginea copilăriei în opera lui Ionel Teodoreanu click aici
Educație și cultura alimentației click aici
Eminescu-cu timp și fără timp click aici
Unirea- un ideal, un crez și o voință click aici
Din nou la școală. Metode eficiente de a învața click aici
"Trick or Treat?" click aici
Conferința Națională Superteach - reper pentru o mentalitate deschisă click aici
Ora de religie: despre prietenie click aici
Un moment cultural. Basoreliefuri eminesciene click aici
Un secol de istorie și istorii click aici
Pentru lista rezultatelor concursurilor 2021 - 2022 click aici
Pentru lista rezultatelor concursurilor 2018-2019 click aici
Pentru lista rezultatelor concursurilor 2017-2018 click aici
Pentru lista centralizată a rezultatelor concursurilor din 2015-2016 click aici
Pentru lista centralizată a rezultatelor concursurilor din 2016-2017 click aici
Pentru lista centralizată a rezultatelor concursurilor din 2017-2018 click aici
Pentru lista elevilor olimpici din anul școlar 2016-2017 click aici

Contact