Despre Noi

Viziunea Școlii


Școala noastră este o școală eficientă pentru fiecare elev și asigură promovarea egalității șanselor.

Misiunea Școlii


Scopul nostru primordial este acela de a ne afla cât mai sus pe treptele înnoirii, de a fi deschiși, dar și capabili să participăm la o reală schimbare în educație.

Şcoala Gimnaziala nr.26,din Galati își propune:
*să realizeze un mediu educativ bazat pe încredere;
*să ofere elevilor un start solid în viață ajutându-i să-și dezvolte o gândire profundă;
*să cultive spiritul de echipă pentru realizarea unui ,,învățământ pentru fiecare”;
*sa promoveze ideea de progres fiind in pas cu timpul.

Menirea Cadrului Didactic


,, Învăţătorul /profesorul este cel care pregăteşte omul de mâine. El, mai mult ca oricare altul, are datoria de a se integra în epoca sa şi chiar de a o depăşi. Cadrul didactic trebuie să fie o călăuză care să-i dea fiecăruia dintre elevi un ajutor efectiv şi să vegheze la coacerea în ritm propriu a inteligenţelor şi inimilor. Învăţătorul/profesorul trebuie să formeze tuturor copiilor capacitatea de a folosi cu inteligenţă instrumentele muncii intelectuale şi gândirea, să facă apel la resursele personalităţii în curs de dezvoltare şi să ştie să utilizeze toate aptitudinile şi toate mijloacele de exprimare pentru a le consolida.” (Consiliul pentru standarde ocupaţionale şi atestare, Învăţător,Standard ocupaţional,Bucureşti 2002, pag. 3).

Odată cu intrarea României în Uniunea Europeană, statutul ţării s-a schimbat fundamental în toate domeniile de activitate. Noul statut de ţară comunitară presupune, printre altele, şi un sistem de învăţământ compatibil cu sistemele de învăţământ din ţările membre ale Uniunii Europene. În vederea realizării acestui deziderat, guvernul României depune un efort deosebit pentru realizarea unor politici educaţionale care să răspundă pe deplin acestor noi cerinţe. În acest context, iată câteva din priorităţile politicii educaţionale ce urmează a fi implementate în sistemul de învăţământ preuniversitar:

 1. Descentralizarea sistemului de învăţământ:
  • eficientizarea activităţii şi creşterea performanţelor instituţiilor educaţionale;
  • democratizarea sistemului educaţional ;
  • asigurarea transparenţei actului managerial;
  • asigurarea accesului şi echităţii în educaţie;
  • stimularea inovaţiei, a responsabilităţii profesionale şi a răspunderii publice.
 2. Asigurarea calităţii în activitatea de educaţie, ceea ce presupune:
  • Proiectarea, organizarea şi realizarea efectivă a rezultatelor aşteptate ale învăţăturii conform curriculumu-lui educaţional;
  • monitorizarea continuă a progresului în parcursul educaţional cu accent pe adaosurile progresive ale învăţării;
  • evaluarea internă a rezultatelor;
  • evaluarea externă a rezultatelor.
 3. Formarea şi perfecţionarea cadrelor didactice:
  • formarea directorilor şi a cadrelor didactice pe probleme de evaluare şi asigurarea calităţii;
  • perfecţionarea cadrelor didactice prin grade didactice şi masterate;
  • alte programe ale ISJ şi CCD Galati pentru toate cadrele didactice.

Contact