Plan managerial

Pentru a vizualiza Regulamentul pentru accesul și modul de utilizare a terenului de sport în aer liber al școlii click aici
Pentru a vizualiza Regulamentul de organizare si functionare al institutiei 2023 2024 click aici
Pentru a vizualiza Hotarari ale CA septembrie octombrie 2023 click aici
Pentru a vizualiza Tematica CP 2023 2024 click aici
Pentru a vizualiza Organigrama institutiei 2023 2024 aici
Pentru a vizualiza Planul managerial pentru anul școlar 2023 - 2024 click aici
Pentru a vizualiza Planul operațional pentru anul școlar 2023 - 2024 click aici
Pentru a vizualiza Planul managerial pentru anul școlar 2022 - 2023 click aici
Pentru a vizualiza Planul operațional pentru anul școlar 2022 - 2023 click aici
Pentru a vizualiza Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei pentru curriculum 2022 - 2023 click aici
Pentru a vizualiza Organigrama Instituției 2022 2023 click aici
Pentru a vizualiza Planul managerial al sedintelor consiliului profesoral 2021 2022 click aici
Pentru a vizualiza Tematica consiliilor profesorale 2021 2022 click aici
Pentru a vizualiza Responsabilii Comisiilor 2021 2022 click aici
Pentru a vizualiza Atributiile Consiliului de Administratie click aici
Pentru a vizualiza Planul operational 2021 2022 click aici
Pentru a vizualiza Planul unic managerial 2021 2022 click aici
Pentru a vizualiza PLANUL DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NATIONALE ANTICORUPTIE 2020 -2024 click aici
Pentru a vizualiza planul unic managerial 2020 -2021 click aici
Pentru a vizualiza planul operational 2020 -2021 click aici
Pentru a vizualiza planul managerial 2018-2019 click aici
Pentru a vizualiza planul managerial unic 2018-2019 click aici
Pentru a vizualiza planul managerial unic 2017-2018 click aici
Pentru a vizualiza planul de îmbunătățire a calității educației 2018-2019 click aici
Contact